2022-2023 Zorunlu Eylem Planı Teması

2022-2023 Zorunlu Eylem Planı Teması


2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güncel teması Orman ve Kirlilik olarak belirlenmiştir. Eylem planında aşağıdaki başlıkların öğrencilere kazandırılması hedeflenmelidir.
İsteyen okullar Orman ve Kirlilik yanında diğer temaları da çalışabilirler.

Eylem planı ve temalarla ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.okullardaorman.org.tr/kaynakcaListe.aspx ziyaret edebilirsiniz. 

•Çevre Kirliliği nedir? (Amaç kirlilik ile ilgili bilgiyi artırma ve görünmez kirleticileri azaltmak için harekete geçmek için neler yapmalıyız.)

•Çevre kirliliği çeşitleri nelerdir?

•Kirlilik Ormanları nasıl etkiler? Ormandaki canlıları nasıl etkiler?

•Kirliliğe sebep olan etmenler nelerdir?

•Çöp ve atıkları azaltılması konusunda neler yapılabilir? Okulda bu konuda neler yapılabilir ya da yapılıyor?

•Sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etmek için neler yapmalıyız?

•Döngüsel ekonomi modeli nedir?

•Yangınların kirlilik (Su,hava,toprak, gürültü ve ışık) üzerine etkileri nelerdir?