Orman ve Ekosistem Zirvesi

Orman ve Ekosistem Zirvesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Orman Mühendisleri Odası koordinatörlüğünde düzenlenen Orman ve Ekosistem Zirvesi & Fuarı 11-13 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmiştir. Orman Ekosistem konusunda; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ekosistemi koruyan ve gelecek nesillere taşıyan çalışmalarını anlatmışlardır. “Ekosistemdeki Yerini Al” çağrısı ile orman ve ekosistemle ile ilgili tüm paydaşlar Ankara’da bir araya gelmiştir. Zirve kapsamında çocuklar ise eğlenceli ve bilgilendirici atölyelere katılmışlardır.

Zirvede Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak; 12 Kasım Cumartesi günü “Okullarda Orman Programının” ulusal koordinatörü tarafından anlatıldığı bir sunum ve Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu Aslı Dede’nin moderatörlüğünde bir panele katılımcı olarak yer aldık.

Ekosistemin ve Çocukların Geleceği için Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paneli

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 17 Amaç için Ortaklıklar, Ekosistemin ve çocukların geleceği için; Ekosistemin ve Çocukların Geleceği için Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” paneline Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak biz panelist olarak katıldık. Panele Vakfımızı temsilen Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle katılmıştır. Panelde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak; Bugün yaşanılan çevre sorunları göz önüne alındığında, pozitif eylemler konusunda harekete geçmenin oldukça önemli bir ihtiyaç haline gelmesi ve pozitif eylemlerle hareket etmenin öneminden bahsettik. Sürdürülebilirliği öğrenmenin iki yönü olan; konuyu öğrenmek ve konuyla özdeşleşmek başlığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca aşağıdaki başlıklar üzerinde de konuşulmuştur.

Çevre ve sürdürülebilirlik kavramları konusunda eğitimin hem ileriye dönük olması, hem de öğrencinin, gezegenin şu anda ve gelecekte karşı karşıya kalacağı zorluklara çözüm üretmeye çalışırken pozitif bir tutum benimsemesini sağlamalıdır görüşü bizler için çok önemlidir. Okullarda Orman Programı özelinde, tüm çevre eğitim programlarımızda, her çocuğa, öncelikli sürdürülebilir kalkınma konularını öğretme ve onları öğrenme süreçlerine dahil ederek sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek için gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri edinme fırsatı vermeyi amaçlamaktayız.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve pozitif eylemlere duyulan inanç (öz-yeterlik ve kontrol yoluyla), insanları korku ve etik zorunluluklar aracılığıyla harekete geçirmeye çalışılan yöntemlere daha iyi bir alternatif getirmektedir. Çünkü korku ve etik zorunluluklar toplumun dikkatini çeken ancak katılım konusunda insanları demotive eden bir yöntemdir. Gelecek umudumuz olan çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bize ortak geleceğimizin vizyonunu sunar. Bu 17 amaç, “bizden önceki” ile “sürdürülebilir bir yeryüzünü” birbirine bağlayan bir gündem oluşturur.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim, istediğimiz iyi geleceğin hayalini daha fazla insan ile paylaşmamıza yardımcı olma gücüne sahiptir. Herhangi bir “iyi eğitimin” rolü ise bireyi, toplumsal norm ve ihtiyaçlara hazır hale getirmesidir. Bu sebeple Türkiye Çevre Eğitim Vakfı olarak çevre eğitim programlarımızda, bütün uluslar tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, insanlığın gelişimini Dünya’daki diğer yaşam formları ile nasıl uyumlu hale getireceğimiz konusundaki toplumsal beklentileri ve temsil ettikleri bilgiyi çocuklara öğretmeyi amaçlamaktayız.

Panel Katılımcıları:
🌿 PANEL: Ekosistemin ve Çocukların Geleceği için Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:
• Moderatör: Aslı Dede
Sürdürülebilir Yaşam Okulu Kurucusu, Eğitmen, Yayıncı
• Doç. Dr. Özgül POLAT
Marmara University Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
• Fatma Köle
TÜRÇEV Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü, Eğitmen
• Çelebi KALKAN (Girişimci Öğretmen)
Sınıf Öğretmeni, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Lideri. “Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Çocuklar için Masallarla STEM+A” kitabı yazar
• Ayşe Aydoğan Gezer
Sınıf Öğretmeni, Climate Action Project Ambassador
• Şükran Evirgen
Doğa Temelli Gelişim ve Öğrenme Eğitmeni, Duvarsız Anaokulu Kurucusu
• Vahide Yılmaz
Eğitmen, Orman Anaokulu Kurucu Müdürü
• Selma Göçmen Çakar
Orman Okulu Pedagojisi Uzmanı, Psikolojik Danışman, Anaokulu Kurucusu


#sürdürülebiliryaşam #sürdürülebilirlik #eğitim #educacion #sustainability #sustainable #globalgoals #sustainabledevelopment