TÜRÇEV ÖYKÜ YARIŞMASI

TÜRÇEV ÖYKÜ YARIŞMASI

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI VE TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV)’NIN KURULUŞ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖYKÜ YARIŞMASI

Amaç:

Bu öykü yarışması Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında çevre eğitiminin önemini, TÜRÇEV'in toplumsal görünürlüğünü ve kamusal farkındalığını artırmak, insanların çevre ile olan ilişkilerini vurgulamak ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir.

Tema:

İnsan-Çevre ilişkileri.

Bu yarışmada, insanların çevre ile olan etkileşimleri, bu bağlamda çevre eğitiminin önemi ve çevrenin insan yaşamındaki yerini anlatan öykülerin paylaşılması hedeflenmiştir.

Katılım Koşulları:

•             18 yaş ve üzeri olan herkes yarışmaya katılabilir.

•             Yarışma dili Türkçedir.

•             Bir öykünün birden fazla yazarı olamaz. Fakat bir yazar yarışmaya en fazla 2 (iki) öyküyle katılabilir.

•             Yarışmaya gönderilecek öyküler, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1.5 satır aralığı olacak şekilde yazılmalı, en fazla 2000 sözcük içermeli ve iki öykü ile başvuruluyorsa her biri ayrı Word dosyası olarak gönderilmelidir.

•             Yarışmaya gönderilecek öykülerin telif haklarının tamamen başvuran yazara ait olması gerekir.

•             Yarışmaya katılan öyküler iade edilmeyecektir. Yazarlar, yarışmaya katılan eserlerinin ödül kazansın ya da kazanmasın yayınlanmaya değer bulunması halinde, bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın TÜRÇEV'in yayın organlarında yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

 

Takvim:

•             Başvuru, adayın kendisi tarafından ankara@turcev.org.tr e-posta adresine (konu olarak "Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve TÜRÇEV 30. Yıl Etkinlikleri Öykü Yarışması-Rumuz" yazılması gerekmektedir) 30 Eylül 2023, saat 23.00'a kadar gönderilmelidir.

•             Başvuru için gönderilen e-posta, iki Word dosyasından oluşmalıdır: Birinci dosyada yazarın adı, öykü adı, belirlediği rumuz, adresi, cep telefonu, e-posta adresi ve kısa öz geçmiş bilgisi bulunmalıdır. Öykünün yer alacağı diğer dosyaya yazarın adı yazılmayacaktır.

•      Dosyaların her ikisi de belirlenmiş olan rumuz adıyla kaydedilmiş olmalıdır; "rumuz-1" ve "rumuz-2" biçiminde. Yarışmaya iki öykü ile katılmak isteyen yazarlar, her bir öykü için iki ayrı dosya düzenlemelidir. Gelen eserler yarışma sekreteryası tarafından isimsiz olarak hazırlanarak jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacaktır.

Süreç:

•             Gönderilen öykülerin hukuki, toplumsal ve edebi sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğranacak zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

•             Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

•             Seçici Kurul, adayların dosyalarını şartnameye uygunluk, özensizlik, belirgin anlatım sorunu, yazım hatası gibi yönlerden inceleyecektir. Yarışmayı düzenleyen kurum, yarışma sekreteryası oluşturma yetkisine sahiptir.

•             Yarışmanın sekreteryasında en az iki kişi yer alacaktır.

Seçici Kurul*:

1)            Eren AYSAN                                                                              Yazar

2)            Halil GENÇ                                                                                 Yazar

3)            Işık KANSU                                                                                Yazar

4)            Öner YAĞCI                                                                               Yazar

5)            Hürriyet YAŞAR                                                                        Yazar

* Seçici Kurul'da yer alan isimler soyadına göre sıralanmıştır.

•  Seçici Kurul, TÜRÇEV Yönetim Kurulu ve yarışma sekreteryası üyeleri ile birinci derece yakınları, yarışmaya başvuramayacaktır.

Ödüller:

 •            Birincilik: 10.000 TL

•             İkincilik: 7.500 TL

•             Üçüncülük: 5.000 TL

Kazananlar, 30 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak ve 8 Kasım 2023 tarihinde ödül töreni düzenlenecektir.

Seçim süreci, seçici kurul ve Ödüller için ayrıntılı bilgi için tıklayınız.