ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için okul müdürünün ve idarecilerin desteği, çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği, çalışanların aktif katılımı, okulda zümrelerle iş birliği ve ders müfredat içerisinde okullarda orman program konularını çalışma isteği, uzun dönemli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği teşvik edilmelidir. 

Programın aşamaları; "Kayıt Olma, Programı Yürütme (eyleme planı hazırlama ve etkinlikleri okulda yürütme), Başarı Sertifikası ve Bayrak Ödülü İçin Başvuruda Bulunma, Başarı Sertifikası ve Bayrak Ödülü Yenileme" şeklindedir. 

Bu aşamalarda koordinatör öğretmenler, öğrencileri ile birlikte programda verilmesi gereken güncel tema konusunu (eylem planında belirttikleri etkinlikler) Okullarda Orman pedagojik döngüsü yöntemi ile çalışmalıdır. 

OKULLARDA ORMAN PEDAGOJİK DÖNGÜSÜ

Ormanları öğrenmek, öğrencilerin doğal dünyayı daha derin ve daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlayan açık havada öğrenmeyi ve uygulamalı deneyimleri savunur. Programın odak noktası orman ekosistemler olsa da, edinilen bilgi ve beceriler herhangi bir doğal ortamda (Okul bahçesi, bostan, parklar ve ortak alanlar) uygulanabilir.

Ormanları öğrenmek, öğrencilere ormanlarını anlamalarını sağlamak için LEAF Pedagojik döngüsü ile öğretilmelidir. Pedagojik döngünün amacı, öğrencilerin kullandığımız ahşaptan, soluduğumuz oksijene kadar bizim için yaptıkları tüm harika şeyleri fark ve takdir etmelerini sağlamaktır. 

BAK-GÖZLEMLE:

Öğrencileri etraflarına bakmaya ve doğayı gözlemlemeye teşvik etmek, onları çevrelerindeki; örneğin ağaçlar, kuşlar, böcekler veya insan-orman etkileşimi gibi dikkat etmedikleri şeyleri algılamaya yöneltir.

Gözlem yapmak bulgulara yol açtığı, soruları gündeme getirdiği ve daha fazlasını bilmeye yönelik ilgi yarattığı için öğrenme için önemli bir beceridir.

KEŞFET:

Daha fazlasını öğrenmek için derinlere dalın. Öğrenciler, bilinmeyeni dolaşır ve yeni bilgiler keşfeder.Dünyayı daha iyi hale getiren tüm keşifler, keşfin ödülleridir.

Açık hava eğitiminde keşif, öğrencilerin özgüven ve yaratıcılık düzeylerini geliştirmelerine olanak tanır, bu da gelişmiş performans ve sürekli öğrenme motivasyonu ile sonuçlanır.

İNCELE:

Yansıtma, öğrenmek ve gözlemlediğimiz ve keşfettiklerimizi analiz etmek için önemlidir.Öğrencilerin, bilgiyi görselleştirmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini, Dünya'da yaşamı sürdüren ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan temel yapıları veya bileşenleri anlamlandırmak için kullanmalarına yardımcı olur.

FAALİYET:

Okullarda Orman Programı'nın (Learning About Forests- LEAF) nihai sonucudur.

İşlevi; flora ve faunaya ilgi duyma, hizmet ederek öğrenme, sürdürülebilir tüketim, açık havada zaman geçirme, koruma faaliyetlerine katılım vb. gibi birçok biçim alabilir. Öğrenciler süreç sonunda eylemleri ve etkileri için sorumluluk almaktadır.