Kaynakça

Okullarda Orman Programı kapsamında bir eğitim öğretim yılında koordinatör öğretmenler aşağıdaki başlıklardan çalışmaları için kaynak sağlayabilirler. Aşağıdaki başlıklardan; programın broşür, logo, eylem planı ve rapor hazırlama, örnek eylem planı ve yıl sonu raporu, seçtikleri temalara göre etkinliklerde kullanabilecekleri örnek çalışmalar ve bilgilere erişebilirsiniz. 

Başlıklar içerisinde ilgili belgeler yer almaktadır. Başlıklara tıklayarak içeriklerine erişebilirsiniz. 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı güncel teması Orman ve Kirlilik olarak belirlenmiştir.

Eylem planında aşağıdaki başlıkların öğrencilere kazandırılması hedeflenmelidir.

•Çevre Kirliliği nedir? (Amaç kirlilik ile ilgili bilgiyi artırma ve görünmez kirleticileri azaltmak için harekete geçmek için neler yapmalıyız.)

•Çevre kirliliği çeşitleri nelerdir?

•Kirlilik Ormanları nasıl etkiler? Ormandaki canlıları nasıl etkiler?

•Kirliliğe sebep olan etmenler nelerdir?

•Çöp ve atıkları azaltılması konusunda neler yapılabilir? Okulda bu konuda neler yapılabilir ya da yapılıyor?

•Sorumlu üretim ve tüketimi teşvik etmek için neler yapmalıyız?

•Döngüsel ekonomi modeli nedir?

•Yangınların kirlilik (Su,hava,toprak, gürültü ve ışık) üzerine etkileri nelerdir?